Autoportret z biletów PKP – Sławomir Kortas

Autoportret powstał w pracowni malarstwa prof. P.C. Kowalskiego na drugim roku studiów.