DRAPERIA dyptyk rysowany węglem

Dwie prace są efektem finalnym analizy struktury, formy i przestrzeni jaką tworzy draperia. W tym przypadku tkanina. Cechą charakteryzującą prac jest ich skala. Format obu prac to 150 na 400 cm. Taka wielkość pozwoliła w odpowiedni sposób wykorzystać użyte narzędzie, którym był węgiel. Dzięki takiej skali prac widać też świetnie energię rysunku.