Komplet materiałów promocyjnych BEZPIECZNI W RODZINACH

Komplet materiałów promocyjnych BEZPIECZNI W RODZINACH

Projekt i wykonanie kompletu materiałów promocyjnych dla akcji BEZPIECZNI W RODZINACH, której inicjatorem są członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów (ZIGB). Podstawowym elementem projektu było stworzenie logo akcji. Następnie, w oparciu o kolorystykę logo, powstała strona www.BEZPIECZNIWRODZINACH.pl. Na bazie logo stworzone zostały piktogramy identyfikujące wybrane zajęcia. Zaprojektowane zostało także logo dla ZIGB. Pozostałe materiały promocyjne to: ulotki edukacyjne, plakaty, banery, roll-upy oraz bruliony do notowania, długopisy i teczki.