KURSY I SZKOLENIA

Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu zdobytym między innymi podczas pracy dla Grupy Szkoleniowo-doradczej BLUE HOUSE oraz Prywatnego centrum edukacyjnego MARMOŁOWSKI, oferujemy skuteczne formy kursów i szkoleń z zakresu grafiki komputerowej i fotografii cyfrowej. Oferta ta skierowana jest głównie do niewielkich grup i indywidualnego odbiorcy.

kursy

Kurs z grafiki w zakresie podstawowym obejmuje:

  • omówienie różnic między grafiką wektorową i rastrową
  • nabycie umiejętności korzystania z przestrzeni barw RGB, CMYK i innych
  • wprowadzenie do programów Corel, Photoshop/Gimp

Na życzenie również szkolenie praktyczne, stricte dostosowane do potrzeb klienta, tak by w jak najkrótszym czasie poznać funkcje niezbędne do wykonywania projektów o ściśle określonym przeznaczeniu. Kurs tego typu ma na celu intensywną naukę samodzielnego wykonywania profesjonalnie wyglądających projektów i wizualizacji potrzebnych w danej branży.

Kursy z fotografii cyfrowej przeprowadzane są w zakresie podstawowym jak również w zakresie fotografii branżowej.

Zakres podstawowy obejmuje szerokie wprowadzenie teoretyczne, część praktyczna leży po stronie kursanta, który dostaje za zadanie wykonanie zdjęć w określonych warunkach i konwencji. Wykonane przez kursanta zdjęcia są następnie wspólnie omawiane pod kątem ich poprawności.

Inny charakter ma kurs z zakresu fotografii branżowej. Jest to szereg zajęć praktycznych mających na celu pokazanie sprawdzonych metod i sposobów wykonywania profesjonalnych zdjęć do ściśle określonego celu przy jak najmniejszym nakładzie środków i czasu. Założeniem tego typu kursu jest wyeliminowanie potrzeby korzystania z usług firm zewnętrznych w codziennej pracy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest profesjonalna prezentacja w postaci fotografii i wizualizacji. Zajęcia obejmują również naukę metod retuszu zdjęć i uzyskiwania obrazów HDR (High Dynamic Range).

Zapraszamy do współpracy.