Logo i folder reklamowy dla Centrali Fotograficznej

Projekt logo dla firmy świadczącej szerokie usługi fotograficzne. Wprowadzone zostały również poprawki do koncepcji folderu reklamowego. Logo zostało umieszczone w serwisie www.fotograficzna.com.pl. W planach jest stworzenie folderów tematycznych z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów fotografii.