Oznakowanie, tabliczki

Szyldy i tabliczki informacyjne zewnętrzne i do wnętrza. Materiał, z którego wykonane będzie oznakowanie dobierany jest odpowiednio do stylu, miejsca i przeznaczenia. W ofercie również tabliczki na dystansie.

Do każdego projektu przed realizacją wykonywana jest wizualizacja.

W ofercie wykonanie indywidualnego systemu komunikacji obejmującego szereg tabliczek o podobnym stylu. Propozycja idealna przy oznakowaniu siedziby firmy, tworzeniu komunikacji w szkołach czy na szlaku i wszędzie tam, gdzie potrzebny jest spójny system komunikacji.

Oprócz tabliczek przy tworzeniu komunikacji możliwe jest zastosowanie innych form graficznych, takich jak chociażby grafika elewacyjna.

oznakowanie Jeleń

tabliczki na dystansach

na dystansach