Papierowe formy oświetlenia w koszalińskim Milenium

Celem projektu było wykorzystanie papieru do rozwiązania problemu wybranej przestrzeni miejskiej. Koszaliński pasaż handlowy Milenium usytuowany jest na linii północ-południe, w efekcie jest nieustannie zacieniony. Wijące się, papierowe, impregnowane formy oświetlenia mają na celu ożywić i zachęcić do przebywania w tej przestrzeni.