POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych
w serwisie www.kortfolio.pl

Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych i stosowania plików cookies przez Agencję reklamowo-wydawniczą KORTFOLIO Sławomir Kortas prowadzącym serwis internetowy pod domenameną kortfolio.pl zwanym dalej KORTFOLIO.

KORTFOLIO realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu:

1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka).

3. w wyniku uczestnictwa w targach i dobrowolnym przekazaniu informacji w postaci np. wizytówki.

INFORMACJE Z FORMULARZA LUB W WYNIKU UCZESTNICTWA W TARGACH

KORTFOLIO zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta. Formularze dostępne w serwisie pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak imię i nazwisko, adresy pocztowy, adres poczty elektronicznej, telefon). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu obsługi zamówienia, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne, np. w celu uzupełnienia informacji koniecznych do zamówienia.
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.
O ile wyrażono zgodę, dane wprowadzone do formularza mogą być wykorzystane przez KORTFOLIO do wysyłki informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej. Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

Administratorem danych osobowych jest:
Agencja reklamowo-wydawnicza KORTFOLIO

ul. Wojska Polskiego 12

77-100 Bytów

NIP: 8421658758

ZMIANA, POPRAWIANIE, USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych uzyskają Państwo kontaktując się z nami pod numerem telefonu 665218787 lub pisząc do nas e-mail pod adres kortfolio@gmail.com .

UDOSTĘPNIENIE DANYCH

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. W szczególności dane te są udostępniane firmom ubezpieczeniowym i windykacyjnym oraz firmom transportowym, w celu realizacji zamówień czy też w kwestiach finansowych.
KORTFOLIO może mieć obowiązek udzielania zebranych informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.