PRACOWNIA ORANGE

PRACOWNIA ORANGE

 

Z radością informujemy iż mamy zaszczyt być partnerem Pracowni Orange mającej swoją lokalizację w Bibliotece Miejskiej w Bytowie.

Pracownia Orange to miejsce spotkań, rozwoju pasji, kursów, warsztatów, tradycji lokalnych – miejsce otwarte dla wszystkich.

Pracownie Orange to program społeczny, w ramach którego zakładane są multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach. Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań.

Pracownia Orange. Miejsce. Ludzie. Internet.