Projekt LOGO firmy KiWi + druk materiałów firmowych OTOBYTÓW.pl

Projekt LOGO i materiałów promocyjnych dla nowej bytowskiej firmy KiWi. Jednym z zakresów działalności firmy jest prowadzenie lokalnego portalu informacyjnego www.OTOBYTOW.pl. Logo OTOBYTOW autorstwa Romana Kucharskiego.