Seria rysunków linearnych

Wytyczną podczas rysowania była analiza przestrzeni. Za pomocą zmiennej wartości linii pokazane są zależności wynikające z umiejscowienia w przestrzeni różnych przedmiotów. Zamieszczone rysunki są jedynie częścią wybraną do prezentacji. Prace powstawały z użyciem tuszu. Format pojedynczych prac zbliżony do A3.