Siedzisko – zdjęcia prezentacyjne

Fotografie wykonane dla zaprezentowania charakterystyki projektu siedziska. Zdjęcia miały nie tylko poprawnie zaprezentować przedmiot, ale również oddać jego charakter. Sesja studyjna miała wydobyć z przedmiotu najistotniejsze cechy, takie jak linia, ergonomia i struktura materiałów, z których został stworzony.