Wydanie tomiku poezji

Propozycja wydania tomiku poezji.

Dzięki autorskiemu projektowi tomik stanie się unikatowy. Od projektu okładki, poprzez grafikę i ilustracje aż po rodzaj wykorzystanych w druku materiałów tomik odda charakter autora i jego twórczości.

Istnieje możliwość doboru niestandardowych materiałów, a technika druku cyfrowego pozwala na realizację niskich nakładów. Proponowany nakład wyjściowy to nawet kilka egzemplarzy.

Na życzenie teksty zostają oddane do redaktora literackiego oraz poddawane dodatkowej korekcie językowej.

Przykładowe tomiki tego typu:
Tomik ?Chwile zgubionego czasu? Katarzyny Czapiewskiej
Tomik ?Bezmiar intymnych uczyć? Irena Peszkin

Projekt obejmuje opracowanie graficzne, skład, korektę tekstu oraz przygotowanie do druku. Następnie robiony jest próbny wydruk w rożnych wariantach (np. oprawa miękka i twarda). Po ostatecznych korektach realizowany jest wskazany nakład. Udzielamy też wsparcia podczas promocji. Informacja o wydaniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Pomagamy w organizacji spotkań autorskich (przygotowanie zaproszeń, plakatów, fotorelacja z promocji). Możliwe jest wsparcie przy sprzedaży.

Zachęcamy piszących do współpracy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.